Dram dan Cascavelle: lekor enn ti zanfan repese dan enn rezervwar dilo

Finn ariv enn dram dan Cascavelle azordi, samdi le 5 septembre 2020. Lekor enn ti zanfan 11 an inn repese dan enn rezervwar irigasion larezion.

Foto ilistrasion.

Dapre Eric, tonton ti garson la, li ti sorti pou al naze avek so bann kamarad.

"Linn al naze ek so bann kamarad. Li pa abitie al laba. So bann kamarad inn pran li, linn ale. Kouma nou finn aprann sa tris nouvel la, nou finn al laba lor vites. Nou mem nou finn tir so lekor. Lerla nou finn alert lapolis. Zot inn vini apre 1hr tan," Eric konfie.

Pou pratik enn otopsi ziska taler lor lekor zanfan la pou konn koz ekzak so dese. Dapre bann premie indikasion, se enn ka nwayad.

Read more...