Premie minis Pravind Kumar Jugnauth pou koz avek lepep zordi aswar

Ki li ena pou dir? Eski li ena pou fer enn komanter lor lamars sitwayenn kinn deroule samdi le 29 aout 2020? Eski li pou koz lor nofraz Wakashio ou covid 19 dan Moris?

Pravind Kumar Jugnauth.

Antouka, Premie minis inn fer kone ki li pou adres li avek lepep zordi aswar, lindi 31 aout. So mesaz pou difize lor televizion nasiona (MBC) apartir 7:30 PM.

Zot mem kapav swiv sa intervansion la andirek lor Radio Plus, paz Defimedia.info ek lezot lapres lokal. Nou espere misie premie minis pa fer retar ek ena kitsoz pozitiv pou dir nou.

Read more...